Over VoordeelVerzekerd.nl

Wie is Voordeel Verzekerd?

VoordeelVerzekerd.nl is dé aanbieder op internet van zeer voordelige verzekeringen.

Wij kunnen de verzekeringen zo goedkoop aanbieden omdat wij uitsluitend via internet werken. Dit kostenvoordeel geven wij door aan u.

Wij staan ingeschreven bij KvK Amsterdam onder nummer 34212380, verder hanteren wij onze Dienstenwijzer.

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen en staan ingeschreven bij de AFM onder nummer 10211936.

Zijn jullie wel betrouwbaar?

Wij bieden uitsluitend verzekeringen aan van gerenommeerde verzekeraars, zoals Aegon, Amev, ASR, Avéro, Axa, DAS, Delta Lloyd, Erasmus, Europeesche, De Goudse, London, en Reaal. Wij staan ingeschreven bij KvK Amsterdam onder nummer 34212380, verder hanteren wij onze Dienstenwijzer.

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen en staan ingeschreven bij de AFM onder nummer 10211936.

Hoe werkt het afsluiten van een verzekering on-line?

Het afsluiten van een verzekering on-line is heel eenvoudig:

  1. U berekent uw premie.
  2. U geeft aan dat u de verzekering wilt afsluiten.
  3. U ontvangt het aanvraagformulier per e-mail.
  4. U print het aanvraagformulier.
  5. U vult eventuele openstaande vragen in en tekent het formulier.
  6. U stuurt het formulier op naar VoordeelVerzekerd.nl, t.a.v. Afdeling Aanvragen, Postbus 103, 1960 AC Heemskerk.
  7. U ontvangt de polis.

Hoeveel kosten komen er nog bij?

Bij de berekende premie kunnen nog kosten van assurantiebelasting en poliskosten komen. De bijkomende kosten zijn verschillend per verzekeringsproduct. U kunt deze kosten vinden bij Vraag & Antwoord van de betreffende verzekering. De verdiensten van VoordeelVerzekerd.nl zijn al inbegrepen in de premie die u betaalt, zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Hoe kunnen jullie zo goedkoop zijn?

VoordeelVerzekerd.nl werkt met meerdere verzekeringsmaatschappijen. Deze verzekeringsmaatschappijen richten zich vaak op verschillende doelgroepen, u kunt hierbij denken aan de leeftijd van de bestuurder, woonplaats, nieuwwaarde van de auto of bijvoorbeeld het gewicht van de auto. VoordeelVerzekerd.nl zoekt uit deze verzekeringsmaatschappijen op basis van uw gegevens de voordeligste aanbieder.

De verzekeringsmaatschappij die voor u de voordeligste is, hoeft dat bij uw collega's of vrienden dus niet te zijn.

Let op: Doordat wij ook in de toekomst graag voordelige verzekeringen willen aanbieden, kunnen wij geen personen/voertuigen/objecten accepteren die een verhoogd risico met zich meebrengen. Dit betekent dat wij geen verzekeringen accepteren indien er sprake is van bijvoorbeeld een strafrechtelijke veroordeling, ontzegging van de rijbevoegdheid of negatieve schadevrije jaren.

Hoe verloopt de betaling?

Bij de aanvraag kunt u kiezen hoe u wilt betalen, per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar en per acceptgiro of automatisch (verplicht bij maand- en kwartaalbetaling). U hoeft dus niet met uw creditcard te betalen! De betaling wordt altijd gedaan aan Voogd & Voogd. Voogd & Voogd is gevolmachtige van de maatschappijen die VoordeelVerzekerd.nl u aanbiedt. Zij verzorgen ook de schadebehandeling.

Ik heb een klacht

U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken d.m.v. het klachtenformulier of door ons schriftelijk van uw klacht op de hoogte te stellen: VoordeelVerzekerd.nl, Afd. Klachten, Postbus 103, 1960 AC Heemskerk.

Als wij uw klacht niet naar tevredenheid oplossen kunt u uw klacht indienen bij het

Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN DEN HAAG
Klik hier om het klachtenformulier te downloaden.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Op al uw gegevens is ons privacyreglement en uiteraard de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Hoe kan ik VoordeelVerzekerd.nl bereiken?

Als u vragen hebt waarop u bij de veelgestelde vragen geen antwoord kunt vinden, dan kunt u ons bereiken via het vragenformulier, via de fax op nummer 0251-244447 of via de telefoon op nummer 0900-BEL1234 (0900-2351234) Let op: De kosten van dit telefoonnummer bedragen 15 cent per minuut.

Ik ga verhuizen

U kunt uw verhuizing doorgeven door middel van het mutatieformulier. Het is mogelijk dat uw premie aangepast wordt (verhoogd of verlaagd) na de verhuizing. Dit heeft te maken met de kans op schade, welke in bijv. Amsterdam hoger wordt ingeschat dan in Noord-Oost-Groningen.

Ik heb een ander rekeningnummer

U kunt uw nieuwe rekeningnummer doorgeven door middel van het mutatieformulier.

Hoewel wij de meest gestelde vragen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben opgesteld kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Voor wat betreft de voorwaarden zijn de polisvoorwaarden van de betreffende verzekeraar leidend.